REGISTREER VOOR ONZE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE

< Terug | PremiumStock / Retourneren

RETOURRECHT VOOR ONLINE BESTELLING

Is je online bestelling niet naar wens?

Wij hanteren een retourtermijn van 14 dagen.

Als consument beschik je bij een online aankoop over een retourrecht (ook wel herroepingsrecht genoemd), in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het retourrecht kan je binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. Hierbij ben je als consument niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. PremiumStock hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Retourrecht is niet van toepassing voor aankopen bij fysieke stockverkopen van PremiumStock.

Bij correct gebruik van het retourrecht zal PremiumStock je spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. PremiumStock betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien je gekozen hebt voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op retourneren in volgende gevallen;

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn retourrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

Hoe dit retourrecht correct uitoefenen?

Wil je beroep doen op het retourrecht dan moet je dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan PremiumStock meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In je mededeling moet je aantonen dat je beroep doet op uw retourrecht.
Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het retourrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de consument;
  • Handtekening van de consument;

Vervolgens moet je spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar PremiumStock, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de consument heeft PremiumStock het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. PremiumStock is gerechtigd om dit verhoudings-gewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het retourrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. PremiumStock verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Heb je een retourformulier nodig? 

Absoluut! Om je bestelling te retourneren moet je het retourformulier downloaden, uitprinten en toevoegen aan het retourpakket.
Heb je geen printer? Je hebt vast een los blaadje in huis waar je alle informatie op over kunt nemen. Zonder informatie kunnen wij je retourzending niet in behandeling nemen en loopt de afhandeling ervan vertraging op.

Retourzendingen kunnen gericht worden aan:
PREMIUMSTOCK
Tav afdeling retouren
Leo Metsstraat 5
2070 Zwijndrecht
België

Hoe je retourzending verpakken?

Zorg ervoor dat je je retourzending goed verpakt. Komt je pakket beschadigd of gebroken bij ons aan dan kunnen wij deze niet in behandeling nemen, mocht dit niet de oorzaak van retour geweest zijn. We zullen contact met je opnemen hierover. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het goed verpakken en verzenden van je pakket.

Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors