REGISTREER VOOR ONZE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE

KLACHTEN

Heb je een klacht?
Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening. Wij vragen je vriendelijk om je klacht omtrent de levering of product volgens onze procedureregels, zoals hieronder benoemd, te volgen. Wij doen ons uiterste best om je klacht zo goed mogelijk voor je op te lossen.
Je kunt een mail sturen naar: klacht@premiumstock.be met als onderwerp je ordernummer en in de mail een duidelijke omschrijving van de klacht met als ondersteuning zoveel mogelijk informatie, zoals foto’s en eventuele andere communicatie die er reeds geweest is.

Klachtenafhandeling en geschillen

  • PremiumStock beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten-procedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn (binnen 14 dagen na ontvangst), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PremiumStock, nadat de consument/reclamant gebreken heeft geconstateerd.
  • De bij PremiumStock ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PremiumStock binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/reclamant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • De overeenkomsten tussen PremiumStock en de consument/reclamant zijn onderworpen aan het Belgische recht, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen definitief beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de plaats waar de maatschappelijke zetel van PremiumStock (Eenbeekstraat 3 – 9070 Destelbergen) gelegen is.
  • Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument/reclamant zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan PremiumStock heeft voorgelegd.
  • Een klacht zal niet behandeld worden indien PremiumStock in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors